Alapkiképzés, Általános, Hírek, katonai eskütétel

„Életem árán is megvédem

Katonai eskütétel Győrben
A szerződéses katonák szolgálati jogviszonya ugyan határozott idejű, de az eskü egy életre kötelez. Jól tudja ezt az a 36 katona is, akik ünnepélyes keretek között, családtagjaik és meghívott vendégek jelenlétében nyilvánították ki a Haza függetlenségének védelme és alkotmányos rendjének szolgálata iránti, egész életre szóló elkötelezettségüket az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezrednél, 2022. május 12-én, Győrben.
A Rába parti város alakulata idén először tartott alapkiképzést frissen bevonult honvédek számára. Az ország különböző alakulatainál hamarosan szolgálatba álló pályakezdő tisztek, altisztek és legénységi állományú katonák április első hetében vonultak be a Pálffy Miklós laktanyába.
Az újoncok az alapkiképzés elemeként rendszeres alaki foglalkozásokon, katonai testneveléseken vettek részt, megismerkedtek a Honvédség életét alapjaiban meghatározó előírásokkal, szabályzókkal, elsajátítottak honvédelmi, nemzetbiztonsági, jogi, logisztikai és egészségügyi ismereteket, de a felkészítésükből nem maradhatott ki a katonai tereptan, harcászat, műszaki, híradó, atom-, biológiai, és vegyi védelmi kiképzés sem.
A hat hetes időtartamra jutó feladat igazán bőséges volt, az elvárások pedig jelentősek, ugyanis a felkészítés sikeres teljesítéséhez mindenkinek meg kellett felelnie a Magyar Honvédség Egységes Alapkiképzési Programjában meghatározott követelményeknek. Ez a gyakorlatban nem jelentett mást, minthogy gyalogsági lövészeten, általános harcászaton, kézigránát dobógyakorlaton és robbantás foglalkozáson is helyt kellett állnia a résztvevőknek.
A felkészítés zárását jelentő eskütételre május 12-én 10 órakor sorakozott fel az ideiglenes alegység a győri ezred alakuló terén Székács József százados, az alapkiképző század parancsnokának vezetésével. Az elöljáró fogadását követően a Himnusz hangjai csendültek fel, majd Gálosi Kornél közkatona lépett a mikrofonhoz. Miközben a Tata Helyőrség Zenekar Erkel Ferenc Bánk Bán című operájának Hazám, Hazám kezdetű áriáját játszotta, a felsorakozott honvédek az eskü előmondójának szavait visszhangozták.
Az eskütételt követően Matyi Tibor alezredes mondta el ünnepi gondolatait. A Rába parti város alakulatának parancsnokhelyettese felhívta a figyelmet: „A Magyar Honvédség jelenleg teljesen megújul. Ezalatt nemcsak a technikai eszközök modernizálását értjük a kor elvárásainak megfelelően, hanem a katonák minőségi életpályájának biztosítását is.” Matyi alezredes beszédében ugyanakkor felszólította a felsorakozott állományt: „Legyenek méltóak esküjükhöz és szolgáljanak ennek tudatában, ennek szellemiségében. Legyenek hűek a kimondott szóhoz, legyenek hűek a zászlóhoz, és nem utolsó sorban legyenek hűek a nemzethez, amelynek védelmére vállalkoztak!”
Az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnokhelyettese végül sok sikert kívánt az esküt tett honvédek katonai pályafutásához, majd a rendezvény a hagyományoknak megfelelően, a Szózatot követően díszmenettel zárult.
Sályi Gergő hdgy.