Általános, Friss hírek, Hírek, ünnep

Honvédelem Napja a győri ezrednél

Május 21-én – Buda várának 1849-es visszafoglalása előtt tisztelegve – ünnepeljük a Magyar Honvédelem Napját. Ez a nap a honvédségről, a katonákról szól. Az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred május 20-án, pénteken egy ünnepi állománygyűlés keretében elevenítette fel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként számon tartott történelmi pillanatokat.
Az ezred művelődési otthonában 11 órára gyűltek össze a légvédelmi egység honvédei. A megjelenteket Matyi Tibor alezredes, az alakulat parancsnokhelyettese köszöntötte, majd elsőként ismertetésre került Magyarország honvédelmi miniszterének, valamint a Magyar Honvédség parancsnokának közös ünnepi köszöntő levele. A magasztos gondolatok felolvasását követően Szigeti Zsolt őrnagy lépett a pulpitushoz, hogy megtartsa ünnepi beszédét.
A Légvédelmi Rakéta Műveleti Központ parancsnokhelyettese felszólalásában úgy fogalmazott: „A Honvédelem Napja elődeink hősies küzdelmére emlékező ünnep és még több. A Honvédelem Napja a tisztelgés mellett hivatástudatunk megerősítésének, a modern polgári Magyarország védelmének és a folyton változó világ kihívásaival szembeni katonai szembenézésnek az ünnepe.” Szigeti őrnagy beszédében figyelmeztetett: „A szomszédunkban dúló háború ismét felhívja a figyelmet a honvédelem időtől és tértől független kiemelt fontosságára.”
A Légvédelmi Rakéta Műveleti Központ parancsnokhelyettese után Szabó János százados mondta el az ünnephez kapcsolódó gondolatait. Az alakulat evangélikus tábori lelkésze felszólalásában kiemelte: „Az egyház hagyományos tanítása azzal számol, hogy ebben a világban nincs magától értetődő, alanyi jogú béke. A világ békéje törékeny alakulat és a jó vezető kötelessége hogy éber figyelemmel és készen tartott erővel, törekedjen fenntartani úgy a békét, mint a polgárai biztonságát és jólétét. Az őrállás, a nemzetvédelem terhét békében és háborúban egyaránt a katona hordozza a vállán. Illő, hogy úgy tekintsen civil a katonára, és a katona saját magára, mint aki a társai őrzője, a nemzetének hőse. Bizony minden katonánk méltó a tiszteletre és a megbecsülésre.”
Az ünnepi állománygyűlésen a hagyományoknak megfelelően minden évben elismerések és kitüntetések is gazdára találnak. Idén Marót Ádám őrnagy huzamos időn át végzett kiemelkedő munkájával kiérdemelte a Szolgálati Érdemjel arany fokozatát, de a Honvédség állományában ténylegesen eltöltött szolgálati ideje, valamint eddig végzett eredményes munkája elismeréséül többen átvehették a Tiszti, Altiszti-Legénységi Szolgálati Jel valamely fokozatát is.
Az ünnepség a hagyományoknak megfelelően a Szózat hangjaival zárult.
Győr, 2022. május 20.
Sályi Gergő hdgy.
Általános, Friss hírek, ünnep

72 éve a légvédelemért

Fennállásának évfordulóját ünnepelte a győri alakulat

72 év hosszú idő, több, mint két emberöltő, mely természetesen egy katonai szervezet életében is tekintélyes időszak. Az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred ezredsorakozóval és koszorúzással ünnepelte az április 15-én esedékes évfordulóját.

A skarlátpiros barettsapkás honvédek április 19-én, kedden reggel 8 órakor sorakoztak fel a Pálffy Miklós laktanya alakulóterén. Az állományt Könczöl Ferenc ezredes, parancsnok köszöntötte, majd ismertetésre került a Magyar Honvédség parancsnokának erre az alkalomra írt ünnepi köszöntő levele. A levélből a megjelenetek megtudhatták, hogy a légvédelmi rakéta fegyvernem jelentős fejlődés elött ál. „Megtörtént a légvédelmi rakéta műveleti központ irodai változatának telepítése, és hamarosan érkeznek a rendszer mobil elemei is. Közeleg egy korszerű, rövid, illetve közepes hatótávolságú, földi telepítésű légvédelmi rakéta rendszer szolgálatba állítása is, melynek köszönhetően a haderő 21. századi színvonalon nyeri vissza az oltalmazási képességét.” – állt a köszöntőben.

A levél ismertetése után Demjén Attila őrnagy vette át a szót, aki felelevenítette a légvédelmi egység és jogelőd szervezeteinek – a 86. Önálló Kivonuló Légvédelmi Tüzérezred létrehozása óta íródó – történetét. Az 1. légvédelmi rakétaosztály törzsfőnökének ünnepi beszédéből kiderült, hogy megannyi település, alakulat, meghatározó haditechnikai eszköz és legendás parancsnok fémjelzi hazánk mára egyetlen légvédelmi rakétafegyvernemi alakulatának 1950-ig visszanyúló múltját.

Demjén őrnagy felszólalásában felhívta rá a figyelmet, hogy: „A múlt viszontagságai, a társadalmi változások, a technikai fejlődés mindig új feladatok és kihívások elé állította a légvédelem katonáit. Most sincs ez másként, hiszen újra jelentős szakmai kihívások előtt állunk.” Az 1. légvédelmi rakétaosztály törzsfőnöke a jövő kihívásaival kapcsolatban úgy fogalmazott: „A sikerhez vezető út nehéz, a bizonyítás lehetősége azonban előttünk áll.”

Az ünnepi gondolatok után elismerések átadása következett. Immár hagyományként az ezred parancsnoka kiemelkedő és folyamatosan magasszintű, áldozatos munkája elismeréséül 2021. év vonatkozásában az „Év szervezeti egysége” kitüntető címet adományozta a Légvédelmi Rakéta Műveleti Központ állománya részére, melyet az alegység nevében Szalai Tibor őrnagy, törzsfőnök vett át, Nyári Bálint Zoltán törzsőrmester, a Logisztikai zászlóalj beosztott altisztje pedig főtörzsőrmesteri előléptetésének örülhetett.

A sorakozót követően az ezred emlékparkjában folytatódott az ünnepi program. Az alakulat vezető állományának jelenlétében Könczöl Ferenc ezredes megkoszorúzta a haza légterének védelmében eltöltött évek tiszteletére 2015-ben állított emlékművet.

Még legalább 72 évet kívánunk az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezrednek!

 

Győr, 2022. április 19.

Sályi Gergő hdgy.

Általános, Hírek, március 15., ünnep

A márciusi ifjak és az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelegtek az ezred katonái

A hagyományoknak megfelelően a Pálffy Miklós laktanya egyenruhásai több helyszínen emlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire és eseményeire.
Az alakulat falain belül március 11-én, a Művelődési Otthonban Matyi Tibor alezredes, parancsnokhelyettes által vezetett ünnepi állománygyűlés Gyurán Gábor őrnagy emlékező gondolataival kezdődött, aki hangsúlyozta: „Mert minden történelmi eseménynek, így 1848. március 15-nek is van üzenete a mának és a jövőnek. Éppen ezért is válhatott nemzeti ünnepünkké, válhatott világító toronnyá viharos történelmünkben.”
Az alakulat felderítő főnökének beszéde után Szabó János százados, református tábori lelkész osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel, melynek során többek között elmondta, hogy „Az ünnepen a hála és a tisztelet a helyes lelki magatartás. Hála, mert itt lehetünk, mert van hazánk, vagyis mi vagyunk a valamikori véráldozat haszonélvezői. A tisztelet pedig azokat illeti meg, akik küzdöttek, áldoztak és azok méltó utódaként a közös eredményeink védelmében áldozatot hoznak ma is.”
Az ünnepi gondolatokat követően személyügyi határozatok és elismerések ismertetésére került sor. Könczöl Ferenc ezredes, alakulatunk parancsnoka részére Áder János, Magyarország Köztársasági elnöke több mint három évtizedes katonai pályafutása alatt végzett példaszerű szakmai tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje katonai tagozata kitüntetést adományozta.
Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából elöljáró parancsnokai javaslatára, beosztásukban huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenységük, valamint szakmai érdemeik elismeréséül Magyarország honvédelmi minisztere a Szolgálati Érdemjel arany fokozatát adományozta Hauke Péter főhadnagynak, valamint a Szolgálati Érdemjel ezüst fokozatát Sipőcz Attila századosnak. Az érintettek az elismerést a Magyar Honvédség központi ünnepségén vették át.
Az ezred ünnepségén Szitás László hadnagy főhadnaggyá lépett elő, míg többen részesültek a Tiszti, Altiszti és Legénységi Szolgálati Jelek valamely fokozata kitüntetésben, ezzel is elismerve eddig végzett eredményes, áldozatkész szolgálatukat. Végül, de nem utolsó sorban 50. születésnapja alkalmából az ezred parancsnoka emléktárgyat adományozott Füleki Csaba zászlósnak.
Az állománygyűlést a csapatzászló elvonulása zárta.
A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának március 15. alkalmából rendezett emlékező programsorozata a Városháza Dísztermében díszközgyűléssel kezdődött. Ezt követően az Eötvös Parkban található Petőfi szobornál Dr. Dézsi Csaba András, Győr Megyei Jogú Város polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet. A megemlékezés fényét a Győri Nemzeti Színház művészeinek „A költő visszatér” című műsora emelte. Az ünnepi műsort követően a szobor talapzatán az alakulat képviseletében Könczöl Ferenc ezredes, parancsnok helyezte el a megemlékezés koszorúját.
Az ünnepség a Szent István úton folytatódott, ahol az ezred katonáinak díszszázada fogadta Könczöl Ferenc ezredest, Győr Katonai Helyőrség parancsnokát és Radnóti Ákost, Győr Megyei Jogú Város alpolgármesterét. Az alpolgármester úr köszöntést követő elismerő szavaiban kiemelte: „Győr büszke arra, hogy honvédségi alakulattal bír, hogy otthont adhat egy olyan katonai szervezetnek, amire nem csak a város és a régió, de az egész ország is bármikor számíthat. ”
A rendezvény a díszaelgység felvonulásával végződött, amin részt vett az ezred katonáin kívül a Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasza és a IX. gróf Nádasdy Ferenc Hagyományőrző Huszár Bandérium.
A Szombathely Megyei Jogú város Önkormányzata által szervezett rendezvény a Petőfi-szobor megkoszorúzásával kezdődött, majd a Március 15. téren folytatódott, ahol az elöljáró fogadását követően Szombathely Város Fúvószenekara kíséretében, katonai tiszteletadás mellet felvonták Magyarország nemzeti lobogóját. Az ünnepi műsort követően a Savaria Múzeum előtti téren folytatódott a megemlékezés, ahol beszédet mondott dr. Nemény András Szombathely Megyei Jogú polgármestere. Az alpokaljai megyeszékhely ünnepség sorozata a Horváth Boldizsár-szobornál rendezett megemlékezéssel ért véget, ahol a rakétaezredet az alakulat parancsnokhelyettese, Bozsóki Attila alezredes képviselte és helyezte el az emlékezés koszorúját.
Szöveg: Miklós Máté ftőrm.

Képek: Miklós Máté ftőrm., Kozma Balázs őrm.