section-eb2316b
Az ezred rendeltetése:

Az ország területének védelme érdekében, vagy a NATO és EU kötelezettségek teljesítése során az elöljáró parancsnok által meghatározott célkitűzésekkel összhangban, külön parancsra, az előírt készenléti időn belül, kijelölt tűzalegységei harci lehetőségeinek kihasználásával légvédelmi rakéta oltalmazás biztosítása.

Az ezred fő feladatai:

Kijelölt tűzalegységeivel a Légierő egyéb erőivel, más katonai szervezetekkel, továbbá a szövetséges erőkkel együttműködve, a NATO Integrált Légvédelmi Rendszerében (NATINADS) a kijelölt katonai objektumok és kiemelt fontosságú ipari-energetikai létesítmények, valamint a szárazföldi csapatok meghatározott csoportosításainak légvédelmi rakéta oltalmazása. Békeidőszakban – a fenti feladatokra való felkészülés céljából – kiképzést folytat.

Az Ezred rövid története:

A csapatlégvédelmi (korábban kivonuló jelzővel illetett) katonai szervezetek történetük során általában valamilyen szárazföldi kötelék alárendeltségében teljesítették feladataikat. Az ezred történetét ezen szervezetek közül a legkorábban (1950. április 15.) alapított, mindenkor a legnagyobb, következésképpen a leggazdagabb hagyományokkal rendelkező 86. kivonuló légvédelmi (a későbbiekben 7. légvédelmi tüzér- majd rakéta-) ezredig vezeti vissza. Az elődök iránti tiszteletből minden év április 15-én tartja csapatünnepét. A légvédelmi rakéta és tüzér fegyvernem napját – a közös gyökerekre is tekintettel – a tábori tüzérekkel együtt Borbála napján (december 4-én) ünnepli.

Az ezredet a honvédelmi miniszter 26/2007. számú határozatával 2007. március 1-jei hatállyal alapította, 22/2007. számú határozatával megszüntetve a 12. Arrabona légvédelmi rakétadandárt. Az ezred közvetlen jogelődjét 34/2001. számú határozatával 2000. október 1-jei hatállyal alapította, amikor is annak elődszervezete – az 1997. évi haderő-átalakítás során felszámolt 7. (Keszthely), 14. Rába (Győr) és a 15. Kalocsa (Kalocsa) légvédelmi rakétaezredek bázisán 1997. szeptember 1-jén Győr helyőrségben megalakult 12. vegyes légvédelmi rakétaezred – befejezte tevékenységét. Jelenlegi szervezete – a felszámolt 5. légvédelmi rakétaezred (Nagyoroszi) eszközeinek, a fejlesztett és modernizált rendszerek alkalmazásba vételével, valamint a 25. Klapka György könnyű lövészdandár légvédelmi ütegének átvételével – 2004-2005-ben alakult ki. Az ezred a Honvédség egyetlen légvédelmi rakéta fegyvernemi katonai szervezete. A szervezetben parancsnokság, törzs, vezetési zászlóalj, két légvédelmi rakétaosztály, logisztikai zászlóalj és egészségügyi központ szolgál.

Rendszeresített főbb technikai eszközei:


  • ICC–K2PC harcászati vezetési rendszer,

  • K1P tűzirányító rendszer (különböző típusú felderítő radarokkal),

  • P–18, SZT–68, PRV–16 (Spoon Rest, Tin Shield, Thin Skin) típusú radarok,

  • KUB (SA–6, Gainful) típusú légvédelmi rakétarendszerek,

  • MISTRAL típusú légvédelmi rakétarendszerek.


Csapatzászlaját a Magyar Köztársaság elnöke 1999. május 20-án adományozta a jogelőd katonai szervezetnek. A zászlót a köztársasági elnök (két alkalommal), a honvédelmi miniszter, Győr-Moson-Sopron megye Önkormányzata, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (három alkalommal), Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Győri Öregcserkészek Baráti Köre, a  Honvéd Hagyományőrző  Egyesület Győri Szervezete, a Honvéd Nyugállományúak Székesfehérvári Klubja, a volt nagyváradi M. kir. Gábor Áron Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola Bajtársi Köre, és Bőny község Önkormányzata által adományozott szalagok ékesítik.

Győr Honvéd Helyőrség legnagyobb és egyetlen harcoló katonai szervezeteként – a jogelődökhöz hasonlóan – helyőrségi feladatokat is ellát.


section-773a567
slide1
kublokatort
slide3
mistrallokator
slide2
{"visible_panels":"5","width":"1920","height":"570","orientation":"horizontal","panel_distance":"5","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"hover","shadow":"false","autoplay":"false","mouse_wheel":"false"}